tarla

tarla Joined at July 2023 to LifeInSYS

وقتی نوبت به نهالستان قاسمی در بیرون می رسد، چند نکته وجود دارد که باید در نظر داشته باشید. ابتدا باید نهال هایی را خریداری کنید که با آب و هوای منطقه شما مناسب باشد. دوم، باید مطمئن شوید که نهال ها فضای کافی برای رشد دارند. در نهایت، قبل از خرید نهال آلو، باید از مرطوب بودن خاک اطمینان حاصل کنید. اگر نهال های مناسب با آب و هوای منطقه خود را خریداری کنید، شانس بیشتری برای زنده ماندن خواهند داشت. آخرین چیزی که می خواهید این است که نهال های شما بمیرند زیرا قادر به سازگاری با آب و هوا نبودند. هنگام خرید نهال بادام ، مطمئن شوید که آنها را در مکانی بکارید که نور خورشید زیاد باشد. نهال ها برای فتوسنتز و تولید غذا برای خود به نور خورشید نیاز دارند. اگر این نکات را رعایت کنید، نهال های شما برای رشد به گیاهان سالم مشکلی ندارند.